Ticaret Hukuku

Verilen hizmetler, danışmanlığı yapılan ticari şirketlerin, gerçek kişi tacirlerin, tüzel kişiliği olmayan kuruluşların; ticari işletme işletmekten, haksız rekabetten, ticaret unvanına tecavüzden, tacir yardımcılarının hukuki durumlarından, deniz ticaretinden, kıymetli evraktan, cari hesap ilişkilerinden, tacir olmanın yükümlülüklerinden doğan problemlerinin Ticaret Hukuku Mevzuatı kapsamında dava öncesi, dava süreci ve dava sonrasında çözümünü karşılayacak şekilde çeşitlilik göstermektedir.

Şirketler Hukuku

Şirketlere, yatırım alanlarında hukuki hizmetler sunulmakta, şirketlerin Türkiye’deki yatırımları organize edilmekte, bu yatırımlar çerçevesinde ortaklık anlaşmaları hazırlanmakta ve şirket kuruluşlarında yer alınmakta, aynı şekilde Türk şirketlerinin yabancı ülkelerdeki yatırımları ile ilgili yazışma ve başvurulara ilişkin olarak danışmanlık yapılmaktadır.

Telekomünikasyon Hukuku

Özkurt Hukuk Bürosu Telekomünikasyon Hukuku ve Regülasyonları alanında Türkiye’nin lider butik hukuk bürosu olma hedefi doğrultusunda hızla ilerlemektedir. Bu çerçevede hukuk büromuz, telekomünikasyon sahasında faaliyet gösteren uluslararası ve yerel müvekkillerine, bu alanın özel ihtiyaçlarının gerektirdiği uzman görüşlerini sunmaktadır.

Spor Hukuku

Hukuk Büromuz, Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Kurulları, Tahkim Kurulu, FIFA/UEFA Hukuk Kurulları ve Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi (Court of Arbitration for Sport “CAS”) nezdinde müvekkillerinin haklarını aramaktadır.

Dava, Tahkim ve Uyuşmazlık Çözümü

Hukuk büromuzda her türlü yargılama ve tahkim prosedürleri takip edilmektedir. Bu çerçevede müvekkillerimizi yargılamanın her safhasında zamanında ve detaylı olarak bilgilendirmek öncelikli prensiplerimizdendir.

İş Hukuku

Özkurt Hukuk Bürosu, İş Hukuku ile ilgili konularda nitelikli bir hizmet vermektedir. Bireysel ve kolektif düzeyde şirketlere danışmanlık hizmetleri sunulmaktadır.