photo-5

Özkurt Hukuk Bürosu 1984 yılında Av. Mustafa ÖZKURT tarafından İstanbul’da kurulmuş olup, kurulduğu günden bugüne müvekkillerine en üst düzey hukuk hizmetleri sunmaktadır. Özkurt Hukuk Bürosu, başta Ankara, Adana, Mersin ve Kayseri olmak üzere Türkiye’nin birçok ilinde birlikte çalıştığı danışman hukuk bürolarının yanında yurtdışında İngiltere, Almanya, Fransa ve İspanya gibi ülkelerde de çeşitli hukuk büroları ile ortak olarak çalışmaktadır.  Bu bağlamda, büromuz hali hazırda yerli ve yabancı müvekkilleriyle güvene dayalı ilişkiler kurmakta ve iş hayatında hedef odaklı çözümler sunmaktadır.

Özkurt Hukuk Bürosu iyi eğitim almış genç avukatların dinamizmi ve yaratıcılığı ile 30 yılı aşkın güven ve tecrübe birikiminin kaynaşması sonucunda meydana gelen sinerji sayesinde, müvekkillerine sunduğu hizmetlerin kalitesini her geçen gün arttırmayı başarmıştır ve bu ilke çerçevesinde mükemmeliyete ulaşmayı hedeflemektedir. Bu hedef doğrultusunda, Özkurt Hukuk Bürosu konusunda uzmanlaşmış ekibiyle müvekkillerin ticari eğilim ve öncelikleri göz önünde bulundurularak hukuki işlemleri, uyuşmazlıkları ve ticari ilişkilerinde danışmanlık ve temsil hizmetlerini meslek ilkelerine uygun şekilde sağlamaktadır. Kurumsal müvekkillere verdiği hizmetlerde göz önünde tutulan diğer bir husus ise kurumsal işleyiş içerisinde meydana gelebilecek hukuki sorunları önceden tespit ederek müvekkilleri olası hukuki sorunlar hakkında önceden bilgilendirmek ve gerekli çözüm önerilerini sunarak etkin bir şekilde müvekkil menfaatinin korunmasını sağlamaktır.

Sunulan hizmetler, çalışma alanlarımız içerisinde yer alan konulardaki yurt içi ve yurt dışı dava ve her türlü hukuki ihtilaflarda, mahkeme, tahkim, arabuluculuk veya idari işlem süreçlerinde ve tüm temyiz mahkemelerinde yasal temsil, hukuki danışmanlık ve savunma hizmetlerini ve alacakların icra işlemleri yoluyla takip ve tahsili hizmetlerini kapsamaktadır.

UZMANLIK ALANLARIMIZ

Ticaret
Hukuku

Şirketler Hukuku

Telekomünikasyon
Hukuku

Spor
Hukuku

Dava, Tahkim ve
Uyuşmazlık Çözümü

İş Hukuku

Fikri Mülkiyet
Hukuku

Ceza Hukuku

Gayrimenkul Hukuku

Vergi Hukuku

İdare
Hukuku