vergi-hukuku

Vergi hukuku ile ilgili konularda, müvekkili yönlendirme ve tavsiye yolunda büromuzun ayırt edilebilen bir tecrübesi bulunmaktadır. Bunun dışında, her türlü vergi konularında çıkan ihtilaflarda müvekkilleri mahkemelerde temsil etmekteyiz. Uluslar arası şirketlerin Türkiye’de açmış oldukları bürolar, kurdukları şirketlerin vergi hukuku açısından değerlendirilmesi Büromuzun uluslar arası alanda edindiği konum ile uygun olarak da son dönemde uzmanlaştığı başka bir alandır. Bu bağlamda Danışma Kurulumuz içerisinde de yer alan Türkiye’nin en önde gelen mali ve finansal danışmanlık şirketleri ile işbirliği içerisinde çalışılmaktadır.
Vergi hukuku alanında Büromuzca verilen hizmetler;
• Şirket vergileri: Uluslar arası ve yerel vergi düzenlemeleri uyunca şirketlerin vergisel yükümlülüklerinin belirlenmesi ve bu bağlamda müvekkil şirketin vergi stratejisinin belirlenmesine katkıda bulunmak,
• Vergi hukukuna dair davalar ve uyuşmazlık çözümü,
• Sosyal Sigorta Vergileri alanında müvekkile danışmanlık,
• Uluslar arası vergi konularının yer aldığı durumlarda müvekkile vergi açısından en uygun konumlandırmayı sağlamak,
• Vergi Risk Yönetimi: Müvekkilin karşılaşabileceği risk alanlarının belirlenmesi ve bu risklere karşı çözüm önerileri.
• Müvekkile Özel Vergi Danışmanlığı: Danışman Kurulumuz içerisinde yer alan mali ve finansal danışmanlarımızın şirket bazında müvekkile özel vergi danışmanlığı hizmeti sunmasının sağlanması.