Bu internet sitesine giren ziyaretçiler, bu kısımda belirtilen Hukuki Uyarıları ve Ziyaret ve Kullanım Kuralları koşullarına uymayı kabul ve taahhüt etmiş sayılırlar.
Bu internet sitesinde bulunan her türlü bilgi ve materyal Özkurt Hukuk tarafından genel bilgilendirme amacı ile hazırlanmıştır; sunulan hiçbir bilgi hukuki danışmanlık veya hizmet mahiyetinde değildir.

Bu internet sitesindeki bilgiler Avukatlık Meslek Mevzuatına ve Türkiye Barolar Birliği’nin Meslek Kurallarına sıkı sıkıya bağlı ve özellikle reklam yasağına uygun şekilde tasarlanmaya çalışılmıştır. Bu site ve içeriğindeki bilgiler, reklam veya iş geliştirme ve benzeri amaçlar ile veya böyle bir sonuç doğuracak nitelikte kullanılamaz.
Bu internet sitesindeki tüm bilgiler ve bu bilgilere ilişkin her türlü yasal haklar münhasıran Özkurt Hukuk ‘a aittir ve bu bilgilerin değiştirilerek veya kaynak gösterilerek kullanılması dahi hukuki bir ihlal oluşturacaktır ve Özkurt Hukuk tarafından ihlali yapanlara karşı hukuki yollara başvurulacaktır. Bu internet sitesinde bulunan her türlü yazılı ve görsel materyal ve bilgi ile, Büro logosuna ilişkin fikri hakları da Özkurt Hukuk’a ait olup, Özkurt Hukuk’u temsil eden ortaklarından önceden yazılı onay olmadıkça kopyalanamaz ve hiçbir şekilde kullanılamaz.

Bu web sitemizde sunulan hiçbir bilgi hukuki tavsiye veya mesleki görüş niteliğinde değildir; bu şekilde yorumlanamaz. Bu bilgilerin web sitesinde yer alması ve herhangi bir surette iletilmesi dahi hiçbir şekilde ve anlamda avukat-müvekkil ilişkisi yaratmaz. Bu bilgiler en son hukuki durumu yansıtmayabileceğinden, site ziyaretçileri bu bilgilere dayanarak hareket etmemelidirler.

Bu internet sitesinde bulunan bilgilerin tamamı ticari olmayan amaçlarla sitemizde yer almaktadır. Ziyaretçiler bilgilerin eksik veya yanlış olabileceğini, güncel olmayabileceğini bilmekte ve kabul etmektedirler; bu bakımdan, kendilerinin bu bilgiler sebebiyle bir zarara uğradıklarını iddia edemezler. Özkurt Hukuk, bu internet sitesinde sunulan bilginin içeriği ya da ziyaretçilerin bu internet sitesine dayanarak gerçekleştirdiği hareketlerden hiçbir surette sorumluluk kabul etmemektedir.

Farklı şehirlerde, o şehirde bulunan Barolara kayıtlı ve kendilerine ait bağımsız vergi kayıtları ile faaliyet gösteren bu hukuk büroları arasında, burada belirtilen mesleki işbirliğinin ötesinde, hiçbir surette iş ortaklığı, adi ortaklık, hissedarlık, temsilcilik, kazanç veya gelir paylaşımı veya başkaca bir hukuki, mali, finansal veya başka surette bir ilişki ve bağlantı bulunmamaktadır. Tüm Hukuk Büroları tam bir bağımsızlık içerisinde mesleki çalışmalarını sürdürmektedirler. Her bir bağımsız hukuk bürosunun hukuki, mali, finansal ve mesleki sorumluluğu da münhasıran kendi müvekkilleri, kendisi tarafından bizzat verilmiş hizmetler, kendi ekibi ve personeli ile sınırlı olup, Özkurt Hukuk Büroları Ağı altında yer alan diğer hukuk bürolarının veya Ağ’ın kendisinin bunlarla ilgili hiçbir sorumluluğu ve bağlantısı bulunmamaktadır.

Bu Web sitesinde çalışma ekibi içerisinde anılan avukat ve diğer kişiler de bu farklı şehirlerdeki bağımsız hukuk bürolarından birisinde hizmet sunmakta olup; yukarıda bahsi geçen işbirliği ve entegre hizmet üretme kapasitesini yansıtmak üzere Web sitesinde tek bir listede toplanmıştır. Bu avukatlar ve kişiler sadece bağlı bulundukları Baronun bulunduğu şehirde ve o şehirdeki hukuk bürosunda faaliyet göstermekte olup, birden fazla şehirde fiilen de olsa hiç bir mesleki çalışmaları sözkonusu değildir. Bu web sitesinde bu isimlerin birlikte yer alması hiçbir surette avukatların birden fazla şehirde ofis açarak veya fiilen faaliyet gösterdikleri anlamına gelmez, bu şekilde anlaşılamaz ve yorumlanamaz ve bu çalışanlar ile, Baroya bağlı bulundukları şehirdeki Özkurt Hukuk Büroları Ağı ofisi dışındaki diğer hukuk büroları arasında hiçbir iş, hizmet, çalışma, istihdam, işçi-işveren, ortaklık veya başka surette bir hukuki, mali veya finansal bağlantı sözkonusu değildir.